Drukāt

Latvijas-Igaunijas 3.starpsavienojums

Trešais Igaunijas-Latvijas elektropārvades tīkla starpsavienojums ir būtisks nākotnes infrastruktūras projekts visam Baltijas jūras reģionam, kas palielinās visa Baltijas reģiona elektroapgādes drošumu, nodrošinās efektīvu elektroenerģijas tirgus darbību Baltijā un palielinās ražotāju konkurētspēju kā Baltijas valstu iekšienē, tā arī starp Baltijas un Ziemeļu valstīm.

Projekts ir nopietns solis starpvalstu caurlaides spējas palielināšanai un pārslodžu likvidēšanai Igaunijas-Latvijas pārvades šķērsgriezumā - paredzētais caurlaides spējas palielinājums ir 500/600MW abos virzienos.

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 330kV elektropārvades augstsprieguma līniju ar kopējo garumu Latvijas un Igaunijas teritorijā ap 200 km starp apakšstacijām Kilingi-Nimme Igaunijā un Rīgas TEC-2 Latvijā. Jaunā elektropārvades līnija Latvijā un Igaunijā tiks izbūvēta pārsvarā pa jau eksistējošām elektropārvades līniju trasēm.

Projekts ir realizējams līdz 2020.gadam un ir iekļauts Latvijas, Igaunijas un Eiropas pārvades sistēmas attīstības plānā. Projekta izmaksas Latvijas teritorijā ir plānotas ap 100 milj.EUR.

Igaunijas-Latvijas trešā starpsavienojuma izmaksas daļēji tiks segtas no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (Connecting Europe Facility) līdzekļiem, savukārt projekta ietekmes uz vidi novērtējums Latvijas teritorijā tika realizēts ar Eiropas Savienības TEN-E līdzfinansējumu.

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" ir atbildīgs par Igaunijas-Latvijas 3.starpsavienojuma projekta realizāciju Latvijas teritorijā.